ActivInspire 2.8.66693

ActivInspire 2.8.66693

Promethean Entertainment – 527,2MB – Shareware – Android iOS Windows Mac
ra khỏi 14 phiếu

Tổng quan

ActivInspire là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Promethean Entertainment.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ActivInspire là 2.8.66693, phát hành vào ngày 10/12/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/05/2009.

ActivInspire đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 527,2MB.

Người sử dụng của ActivInspire đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ActivInspire!

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có ActivInspire cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Promethean Entertainment
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản